"El fenomen migratori és inherent a la història de la humanitat. fins i tot a la pròpia naturalesa,
ells desplaçaments de ramats asseguren la supervivència de les espècies"

Amb aquest text, i una senzilla metàfora visual intentem explicar de la manera més
senzilla possible el fenomen de la immigració, la immigració en massa, la no
integració dels immigrants i el seu estancament en nuclis o guetos. A partir d'aquí
es generen dos models d'actuació: El model d'atenció i integració
i el model defensiu
i d'exclusió. Les actituds que prenem davant tots aquests estímuls externs
ja siguin apropiades o no, estan incloses en aquest projecte de manera representativa.


[entrar]


Per visualitzar correctament el projecte és necessari tenir instal·lat el pluggin de Flash 5.
Resolució optimitzada a 800x600.

:: credits ::